Teams

Campus Party Sparks


Spieler

Nickname: Endz
Name: Tarkus, Lauri
Herkunft: Estonia
Endz (Tarkus, Lauri)
Nickname: Librid
Name: Frunza, Nikita
Herkunft: Romania
Librid (Frunza, Nikita)
Nickname: Deidara
Name: Masi, Silverio
Herkunft: Unbekannt
Deidara (Masi, Silverio )