Teams

SDXGaming


Spieler

Nickname: X41007
Name: Yu-Ze, Zhang
Herkunft: Unbekannt
X41007 (Yu-Ze, Zhang)
Nickname: M1kuya
Name: Xiao, Chang
Herkunft: Unbekannt
M1kuya (Xiao, Chang)
Nickname: Duye
Name: Wei-Jin, Luo
Herkunft: Unbekannt
Duye (Wei-Jin, Luo)
Nickname: L1n
Name: Shi-Lin, Chen
Herkunft: Unbekannt
L1n (Shi-Lin, Chen)
Nickname: beige
Name: Long, Chen
Herkunft: China
beige (Long, Chen)
Nickname: Exboy
Name: ,
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild
Nickname: M1kasa
Name: Nan, An
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild
Nickname: YourRiver
Name: De-He, Li
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild
Nickname: Harder
Name: Shi-Hao, Zhou
Herkunft: Unbekannt
Harder (Shi-Hao, Zhou)