Teams

Outplayed


Spieler

Nickname: DrMatt
Name: Fazzalaro, Mattia
Herkunft: Italy
Kein Bild
Nickname: Brizz
Name: Brizzante, Luca
Herkunft: Italy
Kein Bild
Nickname: Belze
Name: Bastianelli, Gianmarco
Herkunft: Italy
Kein Bild
Nickname: Kooiji
Name: Greguoldo, Samuele
Herkunft: Italy
Kein Bild