Teams

GameWard


Spieler

Nickname: Von
Name: Bakiris, Dimitris
Herkunft: Greece
Von (Bakiris, Dimitris)
Nickname: SALUT A TOUS
Name: Gonzalez, Enzo
Herkunft: Unbekannt
SALUT A TOUS (Gonzalez, Enzo)
Nickname: karimkt
Name: Aubineau, Karim
Herkunft: Unbekannt
karimkt (Aubineau, Karim)
Nickname: Seelame
Name: Guillou-Delair, Manuel
Herkunft: Unbekannt
Seelame (Guillou-Delair, Manuel)
Nickname: Enjawve
Name: Accary, Solal
Herkunft: Unbekannt
Enjawve (Accary, Solal)