Teams

GAMADREAM


Spieler

Nickname: Bandao
Name: Yu-Chao, Feng
Herkunft: China
Bandao (Yu-Chao, Feng)
Nickname: River
Name: Luo, Bai-Jiang
Herkunft: China
River (Luo, Bai-Jiang)
Nickname: Punk
Name: Ke-Gui, Zeng
Herkunft: Unbekannt
Punk (Ke-Gui, Zeng)
Nickname: Till
Name: Le, Tang
Herkunft: Unbekannt
Till (Le, Tang)
Nickname: Enjoy
Name: Jun-Kai, Feng
Herkunft: Unbekannt
Enjoy (Jun-Kai, Feng)
Nickname: yuWWuy
Name: Yu, Wu
Herkunft: China
yuWWuy (Yu, Wu)