Teams

GAMADREAM


Spieler

Nickname: Kabu
Name: Yong-Chong, Zhou
Herkunft: China
Kabu (Yong-Chong, Zhou)
Nickname: Brave
Name: Zi-Yang, Guo
Herkunft: Unbekannt
Brave (Zi-Yang, Guo)
Nickname: Bandao
Name: Yu-Chao, Feng
Herkunft: China
Bandao (Yu-Chao, Feng)
Nickname: River
Name: Luo, Bai-Jiang
Herkunft: China
River (Luo, Bai-Jiang)
Nickname: Makabaka
Name: Zhe-Xu, Chen
Herkunft: Unbekannt
Makabaka (Zhe-Xu, Chen)
Nickname: Punk
Name: Ke-Gui, Zeng
Herkunft: Unbekannt
Punk (Ke-Gui, Zeng)
Nickname: Clap
Name: Qing, Ye
Herkunft: Unbekannt
Clap (Qing, Ye)
Nickname: Till
Name: Le, Tang
Herkunft: Unbekannt
Till (Le, Tang)
Nickname: Enjoy
Name: Jun-Kai, Feng
Herkunft: Unbekannt
Enjoy (Jun-Kai, Feng)
Nickname: mmj
Name: Jia-Lin, Feng
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild
Nickname: ZhuangZhou
Name: ,
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild