Teams

DetonatioN FocusMe


Spieler

Nickname: Yutapon
Name: Sugiura, Yuta
Herkunft: Japan
Yutapon (Sugiura, Yuta)
Nickname: Ceros
Name: Yoshida, Kyohei
Herkunft: Japan
Ceros (Yoshida, Kyohei )
Nickname: Evi
Name: Murase, Shunsuke
Herkunft: Japan
Evi (Murase, Shunsuke)
Nickname: Steal
Name: Mun, Geonyeong
Herkunft: Unbekannt
Steal (Mun, Geonyeong)
Nickname: Gaeng
Name: Yang, Gwangyu
Herkunft: Unbekannt
Gaeng (Yang, Gwangyu)
Nickname: Gismo
Name: ,
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild