Teams

Cherry Gaming


Spieler

Nickname: NixWater
Name: Mai Nhat, Tan
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild
Nickname: Heaven
Name: Phi, Quách Đăng
Herkunft: Vietnam
Heaven (Phi, Quách Đăng )
Nickname: ClearG
Name: Tuấn, Trịnh Ngọc Anh
Herkunft: Vietnam
ClearG (Tuấn, Trịnh Ngọc Anh)
Nickname: Boong
Name: Luong, Hoan Binh
Herkunft: Vietnam
Boong (Luong, Hoan Binh)
Nickname: Ikaros
Name: Lu, Chan Hung
Herkunft: Vietnam
Kein Bild
Nickname: Heaven
Name: Quách , Đăng Phi
Herkunft: Vietnam
Heaven (Quách , Đăng Phi)
Nickname: Kidz
Name: Phạm, Tuấn Vĩ
Herkunft: Vietnam
Kidz (Phạm, Tuấn Vĩ)
Nickname: Hari
Name: ,
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild
Nickname: Hankay
Name: ,
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild
Nickname: Cacon
Name: Lê Hà, Bâo Anh
Herkunft: Vietnam
Cacon (Lê Hà, Bâo Anh)