Teams

V5 87


Spieler

Nickname: Windy
Name: Tao, Xiang
Herkunft: China
Windy (Tao, Xiang)
Nickname: Brave88
Name: Guo, Ziyang
Herkunft: Unbekannt
Brave88 (Guo, Ziyang)
Nickname: Jerry
Name: Zhou, Kexue
Herkunft: Unbekannt
Jerry (Zhou, Kexue)
Nickname: Dream
Name: Tan, Wenxiang
Herkunft: Unbekannt
Dream (Tan, Wenxiang)
Nickname: today
Name: Zhang, Yufan
Herkunft: Unbekannt
today (Zhang, Yufan)
Nickname: Invincible
Name: Li, Xiaobing
Herkunft: Unbekannt
Invincible (Li, Xiaobing)
Nickname: itt
Name: Tao-Tao, Xiong
Herkunft: Unbekannt
itt (Tao-Tao, Xiong)
Nickname: lvye23
Name: Guo, Zi-Yang
Herkunft: Unbekannt
lvye23 (Guo, Zi-Yang)
Nickname: rinrin
Name: Lu, Kang-Wei
Herkunft: Unbekannt
rinrin (Lu, Kang-Wei)