Players

Name: Yi-Fan, Zhang
Nickname: ZYF
Herkunft: Unbekannt
ZYF (Yi-Fan, Zhang)

Team:
Victory Five