Players

Name: Tiêu, Quốc Lương
Nickname: Zodiac
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild

Team:
QTV Gaming