Players

Nickname: Yoshino
Herkunft: Vietnam
Yoshino (, )

Team:
GAM Esports