Players

Name: Xue-Qing, Wang
Nickname: Yanmo
Herkunft: Unbekannt
Yanmo (Xue-Qing, Wang)

Team:
VICIGaming