Players

Name: Yu-Kai, Su
Nickname: xunyu
Herkunft: Unbekannt
xunyu (Yu-Kai, Su)

Team:
Rogue Warriors Shark