Players

Name: Fluxà, Xavier
Nickname: Xixauxas
Herkunft: Spain
Xixauxas (Fluxà, Xavier)

Team:
eMonkeyz