Players

Name: Xiang, Huang
Nickname: Xiaoxiang
Herkunft: Unbekannt
Xiaoxiang (Xiang, Huang)

Team:
EDward Gaming