Players

Name: Kai-Hao, Xu
Nickname: Xfq
Herkunft: Unbekannt
Xfq (Kai-Hao, Xu)

Team:
VICTORIOUSGAMING