Players

Name: Peng, Zhou
Nickname: Wuyou
Herkunft: Unbekannt
Wuyou (Peng, Zhou)

Team:
Scorpio Game