Players

Name: Correia, Ruben
Nickname: Worst
Herkunft: Unbekannt
Worst (Correia, Ruben)

Team:
Electronik Generation