Players

Name: Shinmori, Sho
Nickname: Shinmori
Herkunft: Japan
Shinmori (Shinmori, Sho)

Team:
7th heaven