Players

Name: Wen, Fu-Hua
Nickname: Rio
Herkunft: China
Rio (Wen, Fu-Hua)