Players

Name: Feinstein, Jacob
Nickname: Prismal
Herkunft: Canada
Prismal (Feinstein, Jacob)

Team:
100 Thieves Academy