Players

Name: Thomas, Brian
Nickname: Otter
Herkunft: USA
Otter (Thomas, Brian)

Team:
Enemy