Players

Name: Amanieu, Rim-Raimon
Nickname: Nono
Herkunft: France
Nono (Amanieu, Rim-Raimon)

Team:
ThunderBot SPARTA