Players

Name: Madsen, Nikolaj
Nickname: Niko3333
Herkunft: Denmark
Niko3333 (Madsen, Nikolaj)

Team:
Tricked eSports