Players

Name: Axelsson, Mikael
Nickname: Namex
Herkunft: Unbekannt
Namex (Axelsson, Mikael)

Team:
Zero Tenacity