Players

Name: Su, Yu Chen
Nickname: NaiG
Herkunft: Unbekannt
NaiG (Su, Yu Chen)