Players

Name: Sjunnesson, Tobias
Nickname: Mowarth
Herkunft: Sweden
Mowarth (Sjunnesson, Tobias)

Team:
Tricked eSports