Players

Name: Yi-Di, Qiao
Nickname: Kore
Herkunft: China
Kore (Yi-Di, Qiao)