Players

Name: Edlund, Elias
Nickname: Kakan
Herkunft: Unbekannt
Kakan (Edlund, Elias)

Team:
Diabolus Esports