Players

Name: Qi-Jie, Jiang
Nickname: JQJ
Herkunft: Unbekannt
JQJ (Qi-Jie, Jiang)