Players

Name: Pigulev, Ilya
Nickname: ItsCortez
Herkunft: Ukraine
ItsCortez (Pigulev, Ilya)

Team:
Dragon Army