Players

Name: Zeng, Jun Li
Nickname: Guoguo
Herkunft: China
Guoguo (Zeng, Jun Li)