Players

Name: Sato, Yoshimasa
Nickname: Gariaru
Herkunft: Unbekannt
Gariaru (Sato, Yoshimasa)

Team:
AXIZ