Players

Name: Yong-Chong, Zhou
Nickname: fadeaway
Herkunft: China
fadeaway (Yong-Chong, Zhou)

Team:
Dominus Esports.Y