Players

Name: Zi-Jie, Wei
Nickname: Ending
Herkunft: China
Ending (Zi-Jie, Wei)