Players

Name: Wen-Xiang, Tan
Nickname: Dream
Herkunft: Unbekannt
Dream (Wen-Xiang, Tan)

Team:
VICIGaming