Players

Name: Jian-Cheng, Tsai
Nickname: Do1u1u
Herkunft: Taiwan
Do1u1u (Jian-Cheng, Tsai)