Players

Name: Korovushkin, Dmitri
Nickname: Dimonko
Herkunft: Moscow (Rússia)
Dimonko (Korovushkin, Dmitri)

Team:
Dragon Army