Players

Name: Jin-Hong, Zhang
Nickname: coffee
Herkunft: Unbekannt
coffee (Jin-Hong, Zhang)

Team:
D7G