Players

Name: Võ Thành Luân, Nguyễn
Nickname: CBL
Herkunft: Vietnam
CBL (Võ Thành Luân, Nguyễn )