Players

Name: Mantese, Lucas
Nickname: Aithusa
Herkunft: Unbekannt
Kein Bild

Team:
Redemption eSports Porto Alegre